Follow by Email

Ahad, 26 Oktober 2008

Sub-division survey practical at UiTM
PENGENALAN KEPADA GARIS ASAS

Konsep

Kebiasaannya, garis asas digunakan dalam kerja tanam pastian untuk ukur kadaster. Konsepnya adalah bahawa nilai lama yang dicerap dari pelan akui dan nilai baru daripada pengukuran terbaru berada di dalam satu kedudukan. Oleh itu,nilai lama akan dilaras bagi membolehkan kerja-kerja tanam pastian dilakukan. Sila muatkan dalam minda bahawa garis asas adalah sebahagian daripada datum yang diguna pakai ukur kadaster iaitu penggunaan 3 batu sempadan, 2 batu sempadan dengan cerapan matahari ataupun system pendudukan sejagat (GPS). Semasa membuktikan nilai pengukuran baru dan lama,adalah jarang untuk mendapati nilai kedua-duanya adalah sama ataupun tepat kerana setiap juruukur adalah berbeza. Sebagai contoh apabila sesuatu lot diukuresuatu lot diukur berulang kali, ketepatannya mungkin melebihi ukuran kelas pertama. Langkah seterusnya adalah orientasi dan pengskalaan. Nilai ukuran lama contohnya perbandingan antara nilai baru dan nilai lama terdapat perbezaan samaada bearing dan jarak (-30” perbezaan bearing dan 0.004 adalah perbezaan jarak). -30” bermaksud yang perlu dilakukan pada setiap garisan dalam ukuran lama manakala 0.004 m adalah nilai tutupan lama dan baru. Pengskalaan adalah melalui pendaraban nilai garisan lama yang tertentu dengan jumlah jarak baru yang dibahagi dengan jumlah jarak terlaras. Orientasi dan pengskalaan adalah bertujuan untuk melakukan tanam pastian kerana nilai jarak dan bearing adalah berkaitan samaada nilai pengukuran baru dan nilai pengukuran lama. Orientasi & pengskalaan adalah kata kunci bagi penggunaan garis asas dalam ukur kadaster. “maklumat diterbitkan melalui pendapat daripada Mr Idham Lai(surveyor) daripada syarikat Juruukur semasa, MELAKA”

Ahad, 19 Oktober 2008

PA FORMAT A3

Certified plan divided into 3 types.
Format A-Rectangle shape (graphic area)Format B-Horizontal shape (graphic area)Format C-Vertical shape (graphic area)Refer to JUPEM circular 6/1998.
The criteria is as belowFormat A1.
Minimum margin (up&down / left&right) : 13.5mm / 15mm2. Space for test : 80mm x 270mm3. Space for graphic : 270mm x 310 mmFormat B1.
Minimum margin (up&down / left&right) : 15mm / 13.5mm2. Space for test : 390mm x 80mm3. Space for graphic : 390mm x 190 mmFormat C1.
Minimum margin (up&down / left&right) : 13.5mm / 15mm2. Space for test : 80mm x 390mm3. Space for graphic : 190mm x 390 mmSize of A3 is 297mm x 420mm.

Isnin, 6 Oktober 2008

JURUUKUR SEMASA,MELAKA


MR. LAI 'SURVEYOR'
r.lai merupakan seorang surveyor dari syarikat juruukur semasa yang berpusat di melaka.syarikat ini dimiliki oleh mr tan chwi seng.beliau juga merupakan bekas pensyarah universiti teknologi malaysia.